KJØPSVILKÅR

Firmaopplysninger

Smilmedmeg.no eies av VIP Communication AS. Forretningsadresse Glückstadsgate 2 D, 0170 Oslo

Vi er registrert i Brønnøysundregisteret. Org nummer: 995 674 092

Mail: support@vipcommunication.no
Telefon: +47 90 21 64 91
Returadresse: Glückstadsgate 2 D, 0170 Oslo

Vi ønsker at alle våre kunder skal være fornøyde med sitt kjøp, og strekker oss til det ytterste for at alle kjøp skal gå sømløst. Dersom du har noen innvendinger på noen av disse punktene, så vil vi gjerne at du tar kontakt slik at vi kan finne gode løsninger.

Generelt

Disse kjøpsbetingelsene gjelder for alle våre produkter i nettbutikken. Kjøpsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Kjøpsbetingelsene og annen informasjon på www.smilmedmeg.no er bare tilgjengelig på norsk. Vi leverer kun til forbrukere i Norge.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i

Dersom det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post.

Bindende kjøpsavtaler kan ikke inngås med mindreårige uten foresattes godkjenning. Bindende kjøpsavtaler kan kun inngås med personer over 18 år. 

Kjøp

Kjøpet er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Kjøpet er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Parter

Selger er VIP Communication AS, Glückstadsgate 2D 0170 Oslo, telefonnummer +47 90 21 64 91, kundeservice support@vipcommunication.no

Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.

Bestilling

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert i vårt bestillingssystem. Vi er bundet av din bestilling så lenge denne er i samsvar med det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg per e-post.  Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og sjekk at ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Forsendelse leveres av Bring AS.

Opplysninger i nettbutikk

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som innebærer at vi ikke alltid kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt.

Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet og frakt vil fremkomme ved bestillingen, og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til frakt, emballasje m.m.

Vi jobber hardt for at prisene på nett til enhver tid er korrekte, men prisfeil kan forekomme. Vi tar derfor et forbehold om at feil kan oppstå. I tillegg tar vi et forbehold om at varen(e) du bestiller kan være utsolgt. Har du spørsmål omkring din bestilling kan du kontakte oss på telefon.

Betaling

Kjøp i nettbutikken kan foretas gjennom betaling med kort og Vipps.

Ved bruk av kort fra Visa eller Mastercard debit eller kredittkort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Beløpet blir trukket når varen er plukket for utsendelse. Vipps betaling utføres ved å følge instrukser i Vipps-appen.

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, må du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om det er feil eller mangler ved produktene.

Reklamasjon

Dersom produktene har feil eller mangler når du får produktene i din besittelse kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. 

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig til vår kundeservice på support@vipcommunication.no innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. 

Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner.

Kontaktinformasjon vedrørende reklamasjoner:

  • Telefon: +47 90 21 64 91
  • Kundeservice support@vipcommunication.no
  • Retten til å reklamere gjelder to år etter at du overtok produktet. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten. Hvis forbruker ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

For ytterligere detaljer henviser vi til forbrukerkjøpsloven. 

Angrerett

Du har rett til å heve kjøpet innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.  Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den siste varen i fysisk besittelse. Produktet sendes tilbake til oss i uåpnet stand, sammen med utfylt angrerettskjema. Du må selv dekke frakten. Du vil ikke få noen tilbakebetaling på produkter som er tatt i bruk.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss via en av følgende kanaler –

– på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller e-post).

Du kan benytte det  angrerettskjemaet klikk her

Angrefrist

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper. Angrefristen begynner å løpe dagen etter du har mottatt varen(e). 

Dersom du benytter deg av angreretten, skal vi tilbakebetale hele beløpet på ditt kjøp vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostandene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar denne tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake.

Kreditering ved reklamasjon og angrerett

Ved kreditering av kjøp pga heving av kjøp eller benyttelse av angrerett vil du få avtalt beløp og eventuelle fraktkostnader tilbakebetalt senest innen 14 dager. Kjøper må betale for returkostnader.

Heving av kjøp må være i henhold til reklamasjonsreglene i Forbrukerkjøpsloven.

Retur

Du må returnere varene til oss uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og i tilnærmet samme stand som du mottok den.

Produktet sendes tilbake til oss i uåpnet stand, sammen med utfylt angrerettskjema. Ved brudd på forseglingen eller åpnet lokk kan ikke varen returneres. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angrerettsskjema er tilgjengelig her: Angrerettskjema

Returadresse: VIP Communication AS, Glückstadsgate 2 D, 0170 Oslo

Telefonnummer: +47 90 21 64 91

E-post: support@vipcommunication.no

Forsendelser som blir returnert til VIP Communication AS grunnet manglende uthenting på hentested vil belastes med et gebyr på kr 200,- til dekking av pakk, plukk og frakt.

Personopplysninger

Ved å benytte våre tjenester aksepterer du behandling av dine personopplysninger. Vi behandler kun personopplysninger som oppgis til oss og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene skal den avgjøres i kjøperens verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

Smil Med Meg

Vi tilbyr kvalitetsprodukter med positive budskap. Vi har som mål å gi deg flest mulig hyggelige øyeblikk du blir motivert og smiler av